THÔNG TIN LIÊN HỆ

reflective essay outline template flood myths

Địa Chỉ: 115 Trần Phú – Thị Trấn Thường Tín
Huyện Thường Tín – HÀ Nội

HOTLINE: 0965 431 616

Điện thoại: 024 33. 760 721Email: bvdktt@hanoi.gov.vn

Danh sách số máy lẻ: 

argumentative essay on animal testing

  • Giám đốc: 101
  • Phòng KHTH: 105
  • Phó giám đốc: 102
  • Phòng Văn thư: 104
  • Phòng TCKT: 108
  • Phòng Tiếp đón: 114
  • Khoa Dược: 127
  • Khoa HSCC: 122
  • Bảo vệ: 113

Google Maps